2020

Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG

30.12.2020
DWS Investment GmbH

30.12.2020
BlackRock Gesellschaften

21.12.2020
DWS Investment GmbH

16.12.2020
BlackRock Gesellschaften

16.12.2020
DWS Investment GmbH

11.12.2020
RWE AG

20.11.2020
BlackRock Gesellschaften

19.11.2020
DWS Investment GmbH

18.11.2020
BlackRock Gesellschaften

17.11.2020
DWS Investment GmbH

17.11.2020
BlackRock Gesellschaften

12.11.2020
BlackRock Gesellschaften

30.10.2020
BlackRock Gesellschaften

20.10.2020
BlackRock Gesellschaften

19.10.2020
BlackRock Gesellschaften

28.09.2020
BlackRock Gesellschaften

23.09.2020
BlackRock Gesellschaften

21.09.2020
BlackRock Gesellschaften

17.09.2020
BlackRock Gesellschaften

16.09.2020
BlackRock Gesellschaften

14.09.2020
BlackRock Gesellschaften

23.07.2020
BlackRock Gesellschaften

22.07.2020
BlackRock Gesellschaften

21.07.2020
BlackRock Gesellschaften

16.07.2020
The Capital Group Companies

10.07.2020
BlackRock Gesellschaften

10.06.2020
Canada Pension Plan Investment Board

06.04.2020
Capital Income Builder

Faxnummer